Spoločnosť

ktorá pracuje pre Vás


Poskytujeme služby

Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov komplexná správa bytových domov v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov. 
 


Chránime vaše záujmy

Pri zastupovaní klientov pred verejnou správou, dodávateľmi vždy zastupujeme záujmy vlastníkov.

Pri hospodárení s vašimi finančnými prostriedkami hľadáme vždy najefektívnejšie a hospodárne riešenie. Finančné prostriedky na fonde opráv zhodnocujeme a zo získaných úrokov  po odvenení zrážrovej dane pripisujeme získané úroky do fondu opráv jednodlivých domov.

                                   Úver zo ŠFRB

Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.