O nás

História a súčastnosť


                                  Profil spoločnosti

     Piešťanské stavebné bytové družstvo (PSBD) bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 06.04.1990 podľa zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.

     PSBD je nástupníckou organizáciou Stavebného bytového družstva občanov, ktoré bolo založené v roku 1960 v Piešťanoch. V roku 1973 boli do družstva integrované jednotlivé malé bytové družstvá, ktoré vznikli v meste Piešťany, Vrbové , Veľké Kostoľany a Chtelnica, v celkovom počte 22 družstiev.

     V roku 1978 bolo družstvo zlúčené na základe rozhodnutia vlády s Okresným bytovým družstvom Trnava  a takto fungovalo až do roku 1990.  Po vytvorení PSBD boli s OSBD Trnava delemitačným protokolom vyčlenené  bytové domy v majetku družstva, v ktorých bývali členovia družstva ako nájomcovia a družstvo dokončilo v roku 1992 komplexnú bytovú výstavbu (KBV). Počet bytov ku koncu roku 1992 bol 3780. 

     V roku 1995 PSBD postavilo formou strešných  nadstavieb 26 bytov a v roku 1997 kúpilo od podniku Tesla a.s.  Piešťany v konkurze slobodárku, ktorú prestavalo na byty, čím vzniklo ďalších 51 bytov a 1 nebytový priestor. Bytové družstvo prevzalo do správy aj cudzie domy, ktoré boli vo vlastníctve štátnych podnikov a v súčasnosti spravuje 4073 bytov, z čoho je 61 bytov ešte družstevných, v celkovom počte 111 domov.

     PSBD je najväčším správcom bytového fondu na území mesta Piešťany.

     Výška zapisovaného základného imania družstva je 16 597,00 EUR. 

      Predmetom podnikania družstva je :

1. prenájom bytov a nebyt. priestorov spojené so základným poskytovaním služieb

2. správa a údržba bytového fondu

3. účtovné poradenstvo pri vykonávaní správy

4. elektroinštalatérstvo

5. plynoinštalatérstvo

6. vodoinštalatérstvo a  vodokúrenárske práce