Kontakt

Sme tu pre Vás

V prípade poruchy v mimopracovnom čase volajte pohotovostnú službu:

- poruchy výťahov a elektroinštalácie č. tel. :    0903 963 102

- poruchy kúrenia a vodoinštalácie     č. tel. :    0905 230 636

Piešťanské stavebné bytové družstvo 

Ružová 8, 921 01  Piešťany

 

Úradné hodiny 

Učtareň a odd. členských vzťahov 

Pondelok    7:30 - 11:30                   12:30 - 15:00 

Streda         7:30 - 11:30                   12:30 - 16:30  


Pokladňa nájomného 

Pondelok   7:30 - 11:30                    12:30 - 15:00

Streda        7:30 - 11:30                    12:30 - 16:30


Údržba, nahlasovanie opráv

Pondelok   7:30 - 11:30                        12:30 - 15:00

Utorok        7:30 - 11:30                        12:30 - 15:00

Streda        7:30 - 11:30                        12:30 - 16:30

Štvrtok        7:30 - 11:30                        12:30 - 15:00

Piatok         7:30 - 11:30                        12:30 - 13:30


033 77 246 88 - centrálna ústredňa

033/ 77 225 34

033/ 76 225 66

033/ 77 190 14

predseda@psbd.sk - centrálny mailový kontakt

clenvztahy@psbd.sk - členské vzťahy

uctnaj@psbd.sk - učtáreň nájomného

ekonom@psbd.sk - ekonomický úsek

techusek@psbd.sk - technický úsek