Kontakt

Sme tu pre Vás

V prípade poruchy v mimopracovnom čase volajte pohotovostnú službu:

- poruchy výťahov a elektroinštalácie č. tel. :    0903 963 102

- poruchy kúrenia a vodoinštalácie     č. tel. :    0905 230 636

O Z N Á M E N I E

Z dôvodu Opatrenia vyhláseného Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného života oznamujeme užívateľom bytov, ktorých správu vykonáva PSBD, že z uvedených dôvodov bude Správa PSBD, na Ružovej ulici č. 8 v Piešťanoch

zatvorená až do odvolania

okrem stránkových dní t.j. pondelok 8.00 hod. do 11.30 hod.

                                                              13.00 hod. do 15.00 hod.

                                              streda       8.00 hod. do 11.30 hod.

                                                              13.00 hod. do 16.30 hod.

V čo najväčšej miere odporúčame kontakt užívateľov bytov s pracovníkmi správy PSBD presunúť z osobného na telefonický - 033/77 246 88, 033/77 225 34, e-mailový: predseda@psbd.sk, uctnaj@psbd.sk, clenvztahy@psbd,sk, techusek@psbd.sk, prípadne prostredníctvom pošty.
Žiadame užívateľov bytov, aby do budovy správy vstupovali len s rúškom na tvári a použili dezinfekciu rúk.

Piešťany, dňa 4.01.2021

                                                                          Ing. Martin Vlha
                                                                          predseda PSBD

Piešťanské stavebné bytové družstvo 

Ružová 8, 921 01  Piešťany

 

Úradné hodiny 

Učtareň a odd. členských vzťahov 

Pondelok    7:30 - 11:30                          12:30 - 15:00 

Streda         7:30 - 11:30                   12:30 - 16:30  


Pokladňa nájomného 

Pondelok   7:30 - 11:30                  12:30 - 15:00

Streda        7:30 - 11:30                        12:30 - 16:30


Údržba, nahlasovanie opráv

Pondelok   7:30 - 11:30                        12:30 - 15:00

Utorok        7:30 - 11:30                        12:30 - 15:00

Streda        7:30 - 11:30                        12:30 - 16:30

Štvrtok        7:30 - 11:30                        12:30 - 15:00

Piatok         7:30 - 11:30                        12:30 - 13:30


033 77 246 88 - centrálna ústredňa

033/ 77 225 34

033/ 76 225 66

033/ 77 190 14

predseda@psbd.sk - centrálny mailový kontakt

clenvztahy@psbd.sk - členské vzťahy

uctnaj@psbd.sk - učtáreň nájomného

ekonom@psbd.sk - ekonomický úsek

techusek@psbd.sk - technický úsek